Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Nové
Kto sme
Kontakt
Udalosti
Dokumenty
Svedectvá
Legislatíva
Zdroje
Členstvo
English

ROZALIO
Očkovanie.org

Členstvo

Členstvo v združení je bezplatné. Ak máte záujem o členstvo, pošlite vyplnenú prihlášku na našu adresu elektronickej pošty. Predtým si môžete pozrieť stanovy združenia.

Každý člen sa môže zúčastniť diskusnej skupiny.


RizikaOckovania.sk