Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Nové
Kto sme
Kontakt
Udalosti
Dokumenty
Svedectvá
Legislatíva
Zdroje
Členstvo
English

ROZALIO
Očkovanie.org

Dokumenty

RizikaOckovania.sk je naše nové webové sídlo. Toto staré sídlo už neudržiavame.

Na tejto stránke uvádzame domáce materiály o očkovaní a naše preklady zahraničných článkov. Pri prekladoch je v tabuľke uvedený zdroj.

Znak znamená, že dokument je vhodný aj pre tlač brožúry A5.

Kategória Článok Zdroj Rozsah
[strán]
Videomateriály
Paľba o očkovaní. TV Markíza, 16.6.2008. časť 1 | časť 2 (v archíve TV Markíza zrušené) TV Markíza
Téma dňa o rizkách očkovania. Hostia V. Vranić, PhD. a MUDr. P. Lipták. TA3, 31.10.2007. TA3
Video dokument Očkovanie – Viera Bačíková: MUDr. Peter Hrabčák a Mgr. Ľudmila Mušková, poslankyňa NR SR, hovoria o očkovaní. V. Bačíková
Očkovanie - všeobecné materiály
MUDr. Ľudovít Jarábek. Riziká ochranného očkovania a obchod, 25. október 2008. Ľ. Jarábek
Informujte sa PRED očkovaním, všeobecná brožúra IAS  12
Valentino Vranić. Úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania, Farmakoekonomika a lieková politika, ročník 3, č. 1, jún 2007. V. Vranić 7
Riziká očkovania
Ing. Bezemek - otvorený list k rozhovoru MUDr. Bakoša pre SME, 20. januára 2009. ockovanie.org 8
Vakcíny - dobrovoľné
ovčie kiahne (varicella) Ovčie kiahne, vakcína a pásový opar, súbor článkov VRAN  20
pneumokoky Vakcína proti pneumokokom – širší pohľad na problém VRAN  7
HPV - ľudský papillomavírus Ľudský papillomavírus – aká je bezpečnosť vakcíny Gardasil? , aktualizovaný článok VRAN 7
chrípka Fakty o chrípke a vakcíne VRAN  10
Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť I: Mozaika, súbor článkov VRAN  22
Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť II: Útok na deti, súbor článkov VRAN  30
Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť III: Nebezpečná povera, súbor článkov VRAN 28
Vakcíny - tzv. povinné
Povinný očkovací kalendár pre deti na rok 2008 -komentovaný, ktorý pomôže rodičom zorientovať sa v podávaných vakcínach a v dostupných zdrojoch ku nim. IURO 4
DT - záškrt, tetanus Záškrt a tetanus - má zmysel očkovať? VRAN  11
Tetanus - ako ho nepoznáme, súhrn dvoch článkov VRAN 29
DTaP IPV HIB - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, polio, haemophilus influenzae B Päť vakcín naraz (DTaP IPV Hib) – prvé rany vášmu dieťaťu VRAN 23
hepatitída B Vakcína proti Hepatitíde B - neospravedlniteľný hazard VRAN  7
Hepatitída B - riziká vakcíny z pohľadu vedy, súhrn odborných článkov VRAN 29
MMR - osýpky, mumps, rubeola MMR vakcína - otázky bezpečnosti a účinnosti, súhrn dvoch článkov VRAN 14
Rubeola a MMR - riziká očkovania postpartum VRAN  12
Regresívny autizmus a očkovanie MMR vakcínou I-III VRAN 27
Regresívny autizmus a očkovanie MMR vakcínou IV-VI VRAN 18
Vakcíny - iné
besnota Besnota, vakcína a zdravotné princípy VLI  16
kiahne (variola) Kiahne z historickej perspektívy VRAN 20
Autizmus Úryvky z úvodu knihy doktora Massima Montinariho: Autizmus – nová terapia pre zlepšenie a uzdravenie
Iné materiály
Riziká očkovania, slajdy prednášky, Dych Zeme, 11. október 2008, Šamorín. I. Vranská Rojková,
V. Vranić
58
Riziká povinného očkovania I. Vranská Rojková
Propagačný plagát, upozorňujúci na možné riziká očkovania IURO/IAS
Kto rozhoduje o vašom očkovaní?, slajdy prednášky, Dni zdravia, 12-13. apríl 2008, Šamorín. V. Vranić,
G. Hlinčík
45
Dr. Viera Scheibner. Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania: dôkazy v medicínskom výskume. Prednáška, 24. október, Bratislava. [informácie]
Slajdy prednášky Úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania, ktorú sme mali v rámci konferencie Lieková politika a rovnosť v zdraví, v organizácii MZ SR a Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, 7-8. december 2006, Bratislava. V. Vranić 24
Rozhovor s poslankyňou NR SR Ľudmilou Muškovou: Zamlčované tabu – očkovanie Kultúra
Prehľad prameňov o očkovaní s citátmi IURO 4
História očkovania, pozadie, ciele I. Vranská Rojková


RizikaOckovania.sk