Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Nové
Kto sme
Kontakt
Udalosti
Dokumenty
Svedectvá
Legislatíva
Zdroje
Členstvo
English

ROZALIO
Očkovanie.org

Udalosti

Túto stránku už neudržiavame. Naše nové webové sídlo je RizikaOckovania.sk
 • 2.6.2008 Na našich stránkach pribudol preklad materiálu o vakcíne proti tetanu združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network).
 • 29.5.2008 Na našich stránkach pribudol preklad materiálu o vakcíne proti záškrtu a tetanu združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network).
 • 26.5.2008 Na našich stránkach pribudli dva preklady materiálov o vakcíne proti hepatitíde B združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network) a svedectvo.
 • 14.5.2008 Na našich stránkach pribudol preklad materiálu o 5-vakcíne Pentacel združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network) a svedectvo.
 • 4.5.2008 Vznikla slovenská stránka Očkovanie.org, ktorá podporuje slobodu voľby v očkovaní. Obsahuje rad zaujímavých článkov.
 • 6.4.2008 Valentino Vranić a Gabriela Hlinčík budú mať prednášku s názvom Kto rozhoduje o vašom očkovaní? 13. apríla o 12.15 na podujatí Dni zdravia v DK Ružinov v Bratislave.
 • 6.4.2008 Na našich stránkach pribudlo ďalšie svedectvo o poškodení zdravia očkovaním.
 • 9.3.2008 Vznikla diskusná skupina členov Iniciatívy.
 • 2.3.2008 DVD z prednášky Dr. Scheibnerovej v predaji
  DVD z prednášky Dr. Scheibnerovej je v predaji. Viac informácií nájdete tu.
 • 24.2.2008 Nové materiály na našich stránkach
  Sprístupnené sú nové verzie materiálov o vakcínach proti kiahňam, pneumokokom a ľudskému papillomavírusu združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network).
 • 24.2.2008STV nás požiadala o krátke vyjadrenie ohľadom povinného očkovania dospelých. Bolo odvysielané v Správach STV zo 6.2.2008 o 19.00.
 • 28.1.2008 Nové materiály na našich stránkach
  Na našich stránkach pribudli preklady troch materiálov združenia VRAN (Vaccination Risk Awareness Network) a dve svedectvá.
 • 2007

 • 1.11.2007 Téma dňa TA3 31. októbra bola venovaná rizkám očkovania. Hosťami v štúdiu boli MUDr. Peter Lipták, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, a Valentino Vranić, PhD., predseda Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Telefonické vstupy mali doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., hlavný odborník MZ pre epidemiológiu, MUDr. Róbert Bajzík, lekár, a MUDr. Michael Vít, PhD., námestník ministra zdravotníctva pre ochranu a podporu verejného zdravia — hlavný hygienik ČR.
 • 1.11.2007 Na TA3 31. októbra odznela správa o tom, že poslankyňa Ľudmila Mušková podala trestné oznámenie na MUDr. Peter Liptáka pre jeho tvrdenie, že vyzýva na zabíjanie detí infekčnými chorobami.
 • 1.11.2007 V Novinách TV JOJ 29. októbra sa hovorilo o očkovaní. MUDr. Hrabčák hovoril o postihnutí svojej dcéry očkovaním.
 • 1.11.2007 Dr. Scheibnerová hovorila 22. októbra na ČT24.
 • 28.10.2007 Prednášky Dr. Scheibnerovej na Slovensku — tlačová správa
  Tlačová správa z prednášok Dr. Scheibnerovej na Slovensku je zverejnená.
 • 28.10.2007 MUDr. Peter Lipták nazval poslankyňu Mgr. Ľudmilu Muškovú vrahyňou detí pre jej účasť v paneli na tému Riziká očkovania, ktorý sa uskutočnil 24. októbra po prednáške Dr. Viery Scheibnerovej.
 • 11.10.2007 Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania: dôkazy v medicínskom výskume
  Prednáška Dr. Scheibnerovej v Bratislave bude 24. októbra o 17.00 v prednáškovej miestnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10. Pozrite podrobnejšie informácie. Stiahnite plagát v PDF formáte.
 • 29.9.2007Organizujeme prednášku Viery Scheibnerovej, PhD., poprednej svetovej odborníčky na riziká očkovania (pôvodom zo Slovenska). Prednáška bude 25. októbra v Bratislave. Dr. Scheibnerová prichádza z Austrálie na európske prednáškové turné. ROZALIO organizuje prednášky v Prahe a Brne. Prednáška bude po slovensky. Ďalšie informácie zverejníme čoskoro.
 • 29.9.2007 V relácii Reflex TV Markíza 27. augusta odvysielala reportáž o prípade ochrnutia po očkovaní proti tetanu, ktorý sa stal na Slovensku.
 • 12.6.2007 V časopise Farmakoekonomika a lieková politika (ročník 3, č. 1, jún 2007)) vyšiel náš článok Úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania.
 • 24.5.2007 Poslankyňa Ľudmila Mušková 17. mája vyniesla v Národnej rade SR interpeláciu ministra zdravotníctva v súvislosti s narastajúcim výskytom komplikácii po očkovaní novorodencov proti TBC, v ktorej žiadala o upustenie od tohto očkovania ako je to napr. v Nemecku alebo Švédsku. Celú interpeláciu si môžete prečítať alebo vypočuť na stránkach NR SR (v tabuľke záznamov zo 17. 5. 2007, úseky od 16:00 a 16.15; prípadne priamo cez odkazy na prepis, a to na konci záznamu od 16:00 a na začiatku záznamu od 16:15.
 • 18.5.2007 STV vo svojich správach zo 17.5.2007 informovala o tom, že na Slovensku bola v predaji vakcína proti žltačke typu B, na ktorú pri jednom očkovaní vo Vietname zomrelo až šesť detí. Vo video zázname je vidieť označenie vakcíny Euvax B. Napriek údajnému príkazu stiahnuť vakcínu z predaja, reportérom STV sa ju podarilo kúpiť v nemenovanej lekárni.
 • 15.5.2007 Neúčinnosť vakcíny BCG (proti TBC) bola dokázaná pred tridsiatimi rokmi v rozsiahlej štúdii. Vo Švédsku je očkovanie BCG vakcínou od roku 1985 zakázané. Od roku 1995 v USA vakcínu BCG odporúčajú len rizikovým novorodencom (takým, ktoré sú trvalo vystavené chorým na TBC). V roku 1998 v Nemecku očkovanie proti TBC bolo odstránené zo zoznamu odporúčaných očkovaní.
 • 2.5.2007 Opuchy a zápal žliaz v podpazuší s abscesom a výtokom tekutiny z opuchov sú možnými nežiaducimi účinkami vakcíny proti TBC, ktorá sa používa na Slovensku (na ktoré poukázal príspevok TV JOJ), a ktoré uvádza samotný výrobca, a to pri správnej aplikácii vakcíny. Jedným z ďalších vedľajších účinkov podľa príbalovej informácie je infekcia baktériami prítomnými vo vakcíne, ktorá sa môže rozšíriť do celého tela. Ako je možné, že slovenskí pediatri nepoznajú príbalové informácie lieku, ktorý povinne aplikujú všetkým novorodencom?
 • 30.4.2007 Aktualizovali sme a rozšírili časť o legislatíve v oblasti očkovania.
 • 26.4.2007 Očkovanie proti TBC vyvoláva ťažký zápal podpazušných lymfatických uzlín. Uzliny opuchnú a začnú sa rozkladať, pričom z podpazušia bábätku vyteká hnis. Nevyhnutná je dlhodobá antibiotická liečba, a často aj operácia. Počet prípadov detí, ktoré ochoreli po očkovaní stúpa. Pozrite príspevok o očkovaní v Novinách PLUS TV JOJ z 25. apríla o 19.45.
 • 13.4.2007 V správach TV Markíza 10. apríla o 19.00 odznela informácia o následkoch očkovania proti TBC. Toto očkovanie spôsobuje ťažko liečiteľný vred na mieste vpichu a opuch (najmä podpazušných) uzlín. V EÚ sa už proti TBC bežne neočkuje. Na Slovensku je touto vakcínou ohrozené každé dieťa prakticky hneď po narodení.
 • 13.4.2007 V Česku už nejakú dobu jestvuje združenie ROZALIO (rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkovaní).
 • 2006

 • 19.12.2006 TV Markíza po desiatich dňoch zverejnila prvý blok Telerána z 8. decembra, v ktorom vystúpil MUDr. Hrabčák. MUDr. Hrabčákovi nebolo dovolené reagovať na vyhlásenia prof. Dluholuckého.
 • 10.12.2006 Po krátkej zmienke o nás v správach, MUDr. Hrabčák bol pozvaný hovoriť o rizikách očkovania v Teleráne 8. decembra. TV Markíza dodnes nezverejnila prvý blok Telerána, v ktorom vystúpil MUDr. Hrabčák. Spýtajte sa TV Markízy prečo tento blok ako jediný chýba vo webovom archíve vysielania.. Obidve vystúpenia boli bez možnosti reakcie z našej strany.
 • 8.12.2006 Pozrite si video dokument Očkovanie – Viera Bačíková: MUDr. Peter Hrabčák a Mgr. Ľudmila Mušková, poslankyňa NR SR hovoria o očkovaní.
 • 8.12.2006 Informujú vás lekári o obsahu škodlivých látok vo vakcínach pred očkovaním? Podľa novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach sú to povinní bez vyzvania urobiť. Upozornite na to svojho lekára.
 • 8.12.2006 Zúčastnili sme sa konferencie Lieková politika a rovnosť v zdraví, v organizácii MZ SR a Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (7-8. december 2006, Bratislava), v rámci ktorej sme mali prednášku Úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania. Pozrite si slajdy.
 • 4.12.2006 Podľa novelizovaného zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach (zákon č. 545/2006, §25, odsek 10) písomná informácia pre používateľov imunobiologických liekov (tzn. aj vakcín) musí obsahovať údaje o prítomnosti karcinogénov, mutagénov a látok toxických pre nervový systém (napr. thiomersal, hliník a formaldehýd). Musia byť uvedené aj množstvá týchto látok a ich povolené limity. Lekári sú pred podaním imunobiologického lieku povinní túto písomnú informáciu pacientovi alebo jeho zástupcovi bez vyzvania poskytnúť.
 • 21.4.2006 Ministerstvo vnútra 7. apríla 2006 schválilo registráciu nášho združenia.
 • 6.4.2006 V správach rádia Lumen vo štvrtok 23.3.2006 o 17h odznelo, že hoci očkovanie proti tuberkulóze zabraňuje prepuknutiu vážnych foriem tuberkulózy, nie je schopné v plnej miere uchrániť pred ochorením na tuberkulózu.
 • Náš komentár: Doposiaľ sa účinnosť vakcíny nespochybňovala, no fakt, že na tuberkulózu ochorejú aj zaočkovaní ľudia už núti modifikovať informácie do vyššie uvedenej podoby. Pritom ale pravdou je, že v zahraničí sa u zaočkovaných prejavili nielen vypuknutia tejto choroby v dôsledku očkovania, ale sa u zaočkovaných, ktorí ochoreli na tuberkulózu prejavil ťažší priebeh a formy tejto choroby, ako u nezaočkovaných.

 • 6.4.2006 V roku 2005 v Trenčianskych Tepliciach prišiel počas vyučovania do školy lekár a bez toho aby boli o tom rodičia vopred informovaní zaočkoval deti vakcínou MMR (proti mumpsu, osýpkam a ružienke).
 • 2.2.2006 Do NR SR bola predložená novela zákona o verejnom zdravotníctve, ktorá mala okrem iného ustanoviť, že deti vstupujúce do predškolského zariadenia musia mať absolvované predpísané povinné očkovania. To isté malo podľa návrhu novely platiť aj pre nástup do základnej školy s výnimkou z medicínskeho hľadiska odôvodnených prípadov. Poslankyňa Ľudmila Mušková predložila pozmeňovací návrh, ktorý túto povinnosť zo zákona vypúšťa. NR SR pozmeňovací návrh Ľ. Muškovej na svojom februárovom zasadaní schválila, to znamená, že sa zatiaľ podarilo zabrániť tomu, aby bol zakázaný nástup nezaočkovaných detí do škôlky a školy.

RizikaOckovania.sk