Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Nové
Kto sme
Kontakt
Udalosti
Dokumenty
Svedectvá
Legislatíva
Zdroje
Členstvo
English

ROZALIO
Očkovanie.org

Zdroje

RizikaOckovania.sk je naše nové webové sídlo. Toto staré sídlo už neudržiavame.

Toto je prehľad niektorých zo zdrojov relevantných pre problematiku rizík spojených s očkovaním a účinnosti očkovania ako takého.

 • Všeobecné informácie
  • Правда о прививках (Pravda o očkovaní). Dokumentárny film, v ktorom vystupuje Dr. Červonskaja, ruská lekárka, ktorá už dlho skúma pôsobenie očkovania. [RU]
  • Príbeh švajčiarskeho lekára, ktorý sa z propagátora vakcín stal skeptikom. [DE]
  • Dejiny zavedenia acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu namiesto celobunkovej v USA. Mark Geier and David Geier. The True Story of Pertusssis Vaccination: A Sordid Legacy? Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2002 57(3):249-284. Oxford University press, ISSN 0022-5045 [EN]
  • Krátky (a propagandistický) prehľad dejín zrušenia povinného očkovania v Spojenom kráľovstve v XIX. storočí: Robert M Wolfe and Lisa K Sharp. Anti-vaccinationists past and present. BMJ 2002; 325: 430-432. Pozrite tiež diskusiu. [EN]
  • Veľmi relevantný zdroj je aj kniha svetoznámeho lekára — zástancu slobody voľby pri očkovaní dostupná aj v češtine: Gerhard Buchwald. Očkování — obchod se strachem. ALTERNATIVA s.r.o., 2003. [SK]
   • Originál: Impfen — Das Geschäft mit der Angst. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., GmbH & Co., 2000. [DE]
  • Seriál článkov svetoznámeho lekára — zástancu slobody voľby pri očkovaní, v ktorom sa analyzuje účinnosť očkovania [CS]: Gerhard Buchwald. Očkování: Chrání? Škodí? Homeopatie číslo 14-17, ročník 1997-1998. Časť1, časť2, časť3, časť4.
  • Macht Impfen Sinn? Prednáška Dr. Loibnera na 3. Stuttgarter Impfsymposium 12. März 2005. [DE]
 • Zloženie vakcín
  • Zloženie vakcín. [EN]
  • Oficiálne údaje o zložkách vakcín podľa CDC: podľa zložky, podľa vakcíny. [EN]
  • Prehľad kultivačných médií pre výrobu vakcín. Niektoré obsahujú ľudské rakovinové bunky a bunky z potratených ľudských bábätiek (napríklad MRC5, WI38). [EN]
  •  FDA limit pre hliník. [EN]
  • MSDS informácie o chemikáliách: Zdroj1, Zdroj2, Zdroj3. [EN]
  • Vedecký článok o ortuti. Dumont, C: Mercury and Health, The James bay cree experience. Proceedings of 1995 Canadian Mercury Network Workshop, Cree Board of Health and Social Servis, 1610 St.Catherine St.West, 4th fl. Rm. 404, Montreal, Quebec.
  • Štúdia, ktorá mala dokázať "bezpečnosť ortute": Powell HM, Jamieson WA: Merthiolate as a Germicide. American Journal of Hygiene, 1931; 13:296-310. [EN]
  • Rakovinotvorné vírusy vo vakcínach
   • Tsang, S.X., et al., 1999: Evidence of avian leukosis virus subgroup E and endogenous avian virus in measles and mumps vaccines derived from chicken cells: investigation of transmission to vaccine recipients, J Virol. 73 (7): 5843-51.[EN]
   • Levings, R.L., Wessman, S.J., 1991:Bovine viral diarrhea virus contamination of nutrient serum, cell cultures and viral vaccines, Dev Biol Stand 1991;75:177-81. [EN]
 • Účinnosť vakcín
  •  Linky o zlyhaní vakcín. [EN]
 • Pravé kiahne (variola). Nepodporujú obľúbené tvrdenie o "vyničení kiahní očkovaním". Upozornenie: niektoré materiály nie sú vhodné pre slabšie povahy.
  •  Zoznam kníh ohľadom rizík kiahňového očkovania.
  • Charles Creighton, M.A., M.D. Vaccination. Encyclopedia Britannica, Ninth edition 1875-1889. Presné a prísne vedecké zhrnutie histórie a rizík očkovania proti kiahňam. [EN]
  • J. T. Biggs, J.P.: Lessons of the small-pox epidemic at Leicaster 1892-94. [EN]
  • Prejav ďalšej vedeckej kapacity: Walter Hadwen, J.P., M.D., L.R.C.P., M.R.C.S., L.S.A., Etc: The Case Against Vaccination. Verbatim Report of An Address. Goddard's Assembly Rooms, Gloucester, Saturday, January 25th, 1896 (During the Gloucester Smallpox Epidemic) [EN]
  • Edgar M. Crookshrank, M.B. History and Pathology of Vaccination. London, H. K. Lewis, 136, Gower street, W.C. 1889. [EN]
  • Chas M. Higgins: Horrors of vaccination exposed and illustrated. Petition to the president to abolish compulsory vaccination in army and navy. Brooklyn, 1920. [EN]
  • Ingri Cassel, Don Harkins, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Leonard G. Horowitz, Walene James, Barbara Flynn, Amy Worthington, Susan Pearce, Jackie Lindenbach, Barbara Fix. Smallpox alert! Vaccination liberation, 2003. [EN]